logo can ho sunrise city 1

Kính gửi quý cư dân / Dear Residents

Lời đầu tiên Ban Quản lý Sunrise City Central (“BQL”) gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý cư dân tòa nhà Sunrise City Central. Kính chúc Quý cư dân sức khỏe bình an / First of all, Sunrise City Central Management Board (“BQL”) sends greetings and best wishes to the residents of Sunrise City Central building. Wishing you good health and peace of mind.

Văn phòng ban quản lý (BQL) trân trọng thông báo lịch trình định kỳ vệ sinh hồ bơi theo thông tin cụ thể sau / The Office of Management (BQL) is pleased to announce the schedule of periodic cleaning of the swimming pool according to the following specific information.

Khu vực / AreaNgày / DaysThời gian / TimeLý do / Reason
03/07/2023Từ 8:00 giờ đến 17:00 giờ
(From 8:00 am to 5:00 pm)
Hồ bơi / Pool10/07/2023Vệ sinh định kỳ hồ bơi (Regular cleaning of swimming pools)
17/07/2023Từ 8:00 giờ đến 17:00 giờ
(From 8:00 am to 5:00 pm)
24/07/2023
31/07/2023
Bảng khóa biểu vệ sinh hồ bơi Sunrise City Central

Lưu ý : Hồ bơi sẽ tạm ngưng phục vụ trong thời gian vệ sinh và mở cửa trở lại trong 17h cùng ngày / Note: The swimming pool will be temporarily closed during cleaning and reopen at 5pm on the same day

e2d0c65b8012534c0a03
Quang cảnh bao quát hồ bơi Sunrise City Central

Việc tạm ngưng phục vụ hồ bơi để vệ sinh định kỳ và cần thiết để hệ thống vận hành được an toàn và ổn định, đảm bảo chất lượng nước của hồ bơi. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này, rất mong được sự thông hiểu của quý cư dân / The suspension of swimming pool service is for periodic cleaning and is necessary for the safe and stable operation of the system, and to ensure the pool’s water quality. We apologize for the inconvenience. We appreciate your understanding