logo can ho sunrise city 1

Kính gửi quý cư dân / Dear Residents

Ban Quản lý Sunrise City Central (“BQL”) xin gửi đến với quý cư dân lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe / Sunrise City Central Management Office (“MO”) would like to send out warmest greetings and best wishes to you and your family.

BQL xin thông báo đến cư dân việc tổng vệ sinh thang máy từ ngày 17/07/2023 đến ngày 20/07/2023 tại các Tháp – Tòa nhà Sunrise City Central như sau :

The MO would be to notify the schedule of lift floor cleaning from july 17th 2023 to july 20th 2023 at Sunrise City Central Towers.

THANG /LIFTKẾ HOẠCH VỆ SINH SÀN / CLEANING SCHEDULE
PL1 & PL2 & PL3 (W1)13 : 00 – 16:00 – Thứ Hai / Monday, 17/07/2023
PL1 & PL2 & PL3 (W2)13 : 00 – 16:00 – Thứ Ba / Tuesday, 18/07/2023
PL1 & PL2 & PL3 (W3)13 : 00 – 16:00 – Thứ Tư / Wednesday, 19/07/2023
PL1 & PL2 & PL3 (W4)13 : 00 – 16:00 – Thứ Năm / Thursday, 20/07/2023

Thang máy sẽ tạm ngưng hoạt động trong quá trình vệ sinh sàn. Rất mong quý cư dân lưu ý và thông cảm. / The lift will be temporarily out of service during the cleaning time. Thanh you for your attention.