logo can ho sunrise city 1

Kính gửi quý cư dân ,

Nhầm nâng cao an toàn khi vận hành và quản lý chất lượng thang máy tại Sunrise City South, BQL xin thông báo đến quý cư dân lịch bảo trì thang máy tháng 07/2023, thời gian cụ thể như sau:

In order to improve safety when operating transportation and managing elevator quality at Sunrise City South, the Management Board would like to inform residents of the history of elevator maintenance in July 2023, the specific time is as follows:

Ghi chú : Pl : Thang khách , Sl : Thang chở hàng

(Note : Pl : Passenger lift , SL : Cargo lift)

ThápThang máyNgày bảo trìThời gian
V1SL106/07/20238:00 – 12:00
V1PL105/07/202313:00 – 17:00
V1PL111/07/202313:00 – 17:00
V2SL206/07/202313:00 – 17:00
V2PL305/07/20238:00 – 12:00
V2PL411/07/20238:00 – 12:00
V3SL310/07/20238:00 – 12:00
V3PL512/07/202313:00 – 17:00
V3PL614/07/202313:00 – 17:00
V4SL410/07/202313:00 – 17:00
V4PL712/07/20238:00 – 12:00
V4PL814/07/20238:00 – 12:00
V5SL517/07/20238:00 – 12:00
V5PL918/07/20238:00 – 12:00
V5PL1020/07/20238:00 – 12:00
V6SL617/07/202313:00 – 17:00
V6PL1118/07/202313:00 – 17:00
V6PL1220/07/202313:00 – 17:00
V6PL1321/07/20238:00 – 12:00

Quý cư dân vui lòng sắp xếp việc vận chuyển vật tư trước hoặc sau thời gian bảo dưỡng. BQL kính mong quý cư dân thông cảm về sự bất tiện này.

Residents please arrange the transportation of materials before or after the maintenance period. The Management Board would like to ask for your understanding for this inconvenience.