V/V Lịch xử lý côn trùng định kỳ tháng 07/2023 / REF. PEST CONTROL SERVICE SCHEDULE FOR JULY 2023

logo can ho sunrise city 1

Kính gửi Quý cư dân / Dear Valued Residents.

Ban Quản Lý Sunrise City North (“BQL”) trân trọng thông báo đến Quý Cư dân lịch xử lý côn trùng tháng 7/2023 của Tòa nhà như sau. /

Sunrise City Central Management Office (“MO”) would like to send out warmest greetings and best wishes to you and your family.

NGÀY & THỜI GIAN / DATE & TIMEKHU VỰC / LOCATION
Đợt 1 (The 1st batch) : 08/07/2023 1:30 sáng/amTrung tâm thương mại (TTTM), sảnh lễ tân, sảnh chờ thang máy, các phòng SHCĐ, Văn phòng BQL, phòng camera TTTM, phòng FCC, phòng bơm, toilet, toilet công cộng tầng 1 và 5.
Retails area, reception lobbies, lift lobbies at the basement, Multi purpose rooms, MO, Retails camera room, FCC rom, storage room, pump room, public toilets at the 1th & 5th floor
Đợt 1 (The 1st batch) : 13/07/2023 10:00 – 17:00Hành lang, thang thoát hiểm và phòng rác các tầng / Corridors, emergency stairs and garbage rooms on all floors.
Khuôn viên cây xanh tầng 1,3 và 5 / Green campus on the 1st, 3rd and 5th floors
Nhà rác trung tâm, nhà kho, hầm xe và hệ thống cống thoát nước / Central garbage house, warehouse, garage and sewer system.
Đợt 2 (The 2st batch) : 22/07/2023 1:30 sáng/amTrung tâm thương mại (TTTM), sảnh lễ tân, sảnh chờ thang máy, các phòng SHCĐ, Văn phòng BQL, phòng camera TTTM, phòng FCC, phòng bơm, toilet, toilet công cộng tầng 1 và 5.
Retails area, reception lobbies, lift lobbies at the basement, Multi purpose rooms, MO, Retails camera room, FCC rom, storage room, pump room, public toilets at the 1th & 5th floor
Đợt 2 (The 2st batch) : 27/07/2023 10:00 – 17:00Hành lang, thang thoát hiểm và phòng rác các tầng / Corridors, emergency stairs and garbage rooms on all floors.
Khuôn viên cây xanh tầng 1,3 và 5 / Green campus on the 1st, 3rd and 5th floors
Nhà rác trung tâm, nhà kho, hầm xe và hệ thống cống thoát nước / Central garbage house, warehouse, garage and sewer system.
Lịch xử lý côn trùng định kỳ tháng 7 năm 2023 – Sunrise City North

Hóa chất sử dụng / Chemical used

Tên hóa chất / Chemical nameCông dụng / Used forChứng nhận / Certificate
Brightan 10SCDiệt tổng thể (Kiến, gián, ruồi, muỗi) / insects (anst, cockroaches, fies, mosquitos) exterminate (1)Hóa chất đã được xác nhận sử dụng bởi bộ Y Tế /
The chemicals have been confirmed to be used by the Ministry of Health (2)
Pesguard FG161 as (1)as (2)
Cyper Super 600EC as (1)
Perado 50EC as (1)
Aqua Resigen 10.4EW as (1)
Storm
Bảng keo giấy dính chuột / Mouse & Rat glue boardDiệt chuột / Rats exterminateas (2)
Sumilarv 0.5%Diệt lăng quăng / Larva exterminate
Hóa chất được sử dụng tại – Lịch xử lý côn trùng định kỳ tháng 07/2023

Việc phun thuốc khủ trùng không giây độc hại đối với trẻ em và vật nuôi tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo Quý Cư dân không nên tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong vòng một (1) đến bốn (4) giờ. Trong thời gian phun xịt xử lý côn trùng, Quý cư dân của các căn hộ ở tất cả các tầng nên đóng các cửa sổ, cửa trượt và hạn chế đến các khu vực công cộng trong khung giờ trên; các tiểu thương tại Trung tâm Thương mại nên che chắn khu vực kinh doanh của mình /

Disinfectant spray is toxic to children and pets, however we recommend that Residents should not come into direct contact with the chemical within one (1) to four (4) hours. During the time of spraying to treat insects, residents of apartments on all floors should close windows and sliding doors and limit access to public areas during the above hours; Small traders at the Trade Center should shield their business area.

Sunrise City North Management Office