Hệ thống an ninh ra vào tòa nhà Sunrise City
Hệ thống an ninh ra vào tòa nhà Sunrise City
  1. Thẻ an ninh cho phép đi vào sảnh chính và sử dụng thang máy;
  2. Việc cấp thẻ an ninh (khong thu phí) áp dụng cho lần đầu tiên như sau:
  3. Thẻ cấp phát ngoài bảng sẽ bị thu phí, Mức phí tùy thuộc vào giá mua thẻ vào từng thời điểm.
  4. Mỗi hộ tối đa chỉ được mua thêm số lượng thẻ bằng số lượng thẻ đã được cấp phát;
  5. Vì lý do an ninh, Quý cư dân phải báo ngay cho ban quản lý khi mất thẻ. Hệ thống sẽ vô hiệu hóa thẻ bị mất.
  6. Khi căn hộ được bán đi, Chủ Sở hữu của Căn hộ có trách nhiệm bàn giao tất cả thẻ an ninh cho Chủ Sở hữu mới;
STTCĂN HỘSỐ THẺ CẤP PHÁT
11 Phòng ngủ2
22 Phòng ngủ3
33 Phòng ngủ4
4Penthouse5
Sớ thẻ cấp phát – Hệ thống an ninh ra vào căn hộ chung cư Sunrise City

Lưu ý : Áp dụng lần đầu có nghĩa là việc cấp phát thẻ lần đầu tiên cho mỗi Căn hộ, không bao gồm việc cấp phát thẻ cho những lần kế tiếp sau khi Căn hộ đã chuyển nhượng cho Quý cư dân khác.