he thong kiem soat toa nha sunrise city
  1. Hệ thống kiểm soát ra / vào tòa nhà Sunrise City được trang bị để tăng cường và kiểm soát an ninh, an toàn cho tòa nhà. Hệ thống gồm thẻ an ninh và đầu đọc thẻ đặt tại sảnh chính, thang máy, tầng hầm.
  2. Để vào sảnh chính, Quý cư dân phải quẹt thẻ an ninh qua đầu đọc thẻ đặt tại bên ngoài cửa sảnh chính để mở khóa sảnh chính;
  3. Khi vào trong thang máy, Quý cư dân phải quẹt thẻ an ninh qua đầu đọc thẻ để kích hoạt thang và lựa chọn tầng (chỉ những tầng đã được đăng ký và chấp thuận bởi Ban Quản Lý). Sau khi hoàn tất, nút bấm tất cả các tầng sẽ bị khóa trừ tầng hầm, tầng 1 và tầng 5;
  4. Để ra vào Căn hộ, Quý cư dân phải sử dụng chìa khóa Căn hộ của mình;
  5. Trong trường hợp có khách đến chơi nhà, khách có thể liên hệ với chủ hộ qua hệ thống Video Audio phone được đặt tại tầng 1 của mỗi tháp.