thang may du an sunrise city south tower e1637738213439
Sảnh chính tầng 1

Mỗi Căn hộ được sử dụng một hộp thư đặt tại sảnh chính tầng 1 của mỗi tháp. Quý cư dân vui lòng chú ý và tuân thủ các quy định dưới đây khi sử dụng hộp thư :

  1. Không được phát tờ rơi quảng cáo, thư quảng cáo vào hộp thư của những quý cư dân khác;
  2. Không được phép dán hay hiển thị bất kỳ nhãn mác, bảng hiệu, tên cá nhân, nội dung quảng cáo hoặc bất kỳ nội dung khác trên hộp thư của mình hoặc của người khác. Ban Quản lý được quyền gỡ bỏ và Quý cư dân sẽ chịu tất cả các chi phí liên quan trong việc gỡ bỏ này;
  3. Cần thường xuyên kiểm tra hộp thư của mình để tránh tình trạng hộp thư quá đầy hoặc tràn ra bên ngoài. Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm về việc thư từ bị thất lạc, bị mất hoặc hư hại;
  4. Quý cư dân cần lưu ý khóa hộp thư cẩn thận, không nên để vật có giá trị trong hộp thư. Ban quản lý không chịu trách nhiệm về đồ vật cá nhân bên trong hộp thư. Quý cư dân chịu trách nhiệm cho các mất mát hay thất lạc hoặc hỏng chìa khóa hộp thư;
  5. Không được phép thay thế ổ khóa có hình dạng khác với ổ khóa hộp thư hiện tại. Nên liên hệ với Ban Quản lý khi có nhu cầu thay thế ổ khóa hay chìa khóa bị hư để được sự hướng dẫn cần thiết.