Sổ Tay Tòa Nhà

HỆ THỐNG HỘP THƯ CỦA TÒA NHÀ SUNRISE CITY

Mỗi Căn hộ được sử dụng một hộp thư đặt tại sảnh chính tầng 1 của mỗi tháp. Quý cư dân vui lòng chú ý và tuân thủ các quy định dưới đây khi sử dụng hộp thư : Không được phát tờ rơi quảng cáo, thư quảng cáo vào hộp thư của những quý […]

HỆ THỐNG THẺ AN NINH RA VÀO CĂN HỘ

Thẻ an ninh cho phép đi vào sảnh chính và sử dụng thang máy; Việc cấp thẻ an ninh (khong thu phí) áp dụng cho lần đầu tiên như sau: Thẻ cấp phát ngoài bảng sẽ bị thu phí, Mức phí tùy thuộc vào giá mua thẻ vào từng thời điểm. Mỗi hộ tối đa […]